El sentit de l'aigua - El sentido del agua - The sense of Water

 
   

L’aigua és un bé escàs i depèn de nosaltres i del ús que en fem el seu futur.No fent de l’ús un abús.L’obra medeix 5mx2m i el terra es el llac del riu que a l’assecar-se s’escarda i queda com el desert. Les ampolles representarien la societat de consum, que ha acabat amb el riu. Finalment uns taps de ceràmica convida al visitant, a tapar les ampolles (fetes de ceràmica) amb aquest bé tant preuat.

El agua es un bien escaso, depende de nosotros y del uso que hagamos, su futuro. No hagamos del uso un abuso. La obra mide 5mx2m. El suelo es el lago del rio que al secarse se agrieta y se convierte en un desierto. Las botellas representan la sociedad de consumo, que ha acabado con el rio. Finalmente unos tapones de ceramica invitan al visitante, a tapar las botellas (hechas de ceramica) con este bien tan preciado.

Water is a good scarce and its futur depend on us and the use that we do of it. Now, we don’t use it, we do exceed its rights.
The piece measures 5mx2m and the ground means the lake of the river that after drying it gets covered in cracks like desert. Botles signify consumer socity that are destroying ours rivers. At the end, visitors are invited to put the cap (made of ceramic) on the botles full of Water, the worthy good.

 
 
    x