Finestres de tots - Ventanas de todos - Windows of all of you

No hi ha dos finestres iguals, totes tenen el seu moment,cada una és una vivencia, unes són estàtiques, d’altres caminen,n’hi ha de llargues, d’altes, de baixes...
El conjunt pot ser un petit fragment de la teva vida.

No hay dos ventanas iguales, todas tienen su momento,cada una es una vivencia, unas son estáticas, otras andan, las hay largas, altas y bajas.... El conjunto de todas ellas puede ser un pequeño fragmento de tu vida.

There isn’t two similar windows. Each one has its time, every one is an experience; some of them are static, other go on, another are long, short...
The whole could be a little piece of your life.  

Continuar / To continue

 
 

Finestres i moviment - Ventanas y movimiento - Windows & movement

Continuar / To continue

 
 
 

Finestres de paissatges - Ventanas de paisajes - Windows about country side

Tinc finestres de paissatges amb portes vermelles del Delta, cels picassians d’Horta de Sant Joan, i planúries de la Franja, amb la humitat verda de la Ribera, la majestuositat de l’Ebre i la serra de Cardó...

Tengo ventanas de paisajes con puertas rojas del Delta, cielos picassianos de Horta de Sant Joan y llanuras de la Franja, con la humedad verde de la Ribera, la majestuosidad del Ebro y la sierra de Cardó...

I’ve got some windows about country side with red doors from Delta; skies like Picaso from Horta de Sant Joan, and flat ground from La Franja, with the green damp of La Ribera, the majesty of L’Ebre and the mountain range of Cardó...

Continuar / To continue

 
 

Finestres d'aprenent - Ventanas de aprendiz - Learner ‘s windows

A cada una d’aquestes finestres una persona, i un altra ,i un altra....
Espero que d’aquestes persones una siguis tu, perquè tu també formes part de la meva vida. Gràcies

A cada una de estas ventanas una persona y otra, y otra ,y otra... Espero que de todas estas personas una seas tú, porqué tú también formas parte de mi vida. Gracias

In every one of these window a person, and another, and another...
I hope you were one of these people because you really are part of my life. Thank you.


▲ Tornar / Volver / To go back