Tornar a la terra - Volver a la tierra - Coming back to the ground

 
 

Partint de la descomposició i la pols, tornar a la pedra... fent el procés a la inversa. La ceràmica permet fer aquest procés.

Partiendo de la descomposición y el polvo , volver a la piedra... haciendo el proceso a la inversa. La ceramica permite hacer este proceso.

From descomposition dust comes to stone...doing the inverse ceramics allows this process.